Економіка

Рейтинг фінансового забезпечення українських ОТГ за перше півріччя 2020

Бюджет

Одним із важливих питань у процесі децентралізації є рівень фінансової забезпеченості об’єднаних громад для виконання тих завдань і повноважень, якими вони наділені. Об’єктивним явищем є диференціація фінансового потенціалу громад, в основі якого знаходяться різноманітні чинники, серед яких географічне розташування, історичний розвиток, культурні традиції, наявність економічно активних підприємницьких структур, наявність корисних копалин, промислова та соціальна інфраструктура. Однак, важливо розуміти, яким є фінансове становище громад, оскільки цей аспект визначальний з погляду можливостей для ефективного функціонування та перспектив розвитку громад.

Відтак експерти, за підсумками І півріччя 2020 року, склали рейтинг ОТГ за такими фінансовими показниками:

 1.     доходи загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 2.     видатки загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 3.     видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів загального фонду, до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 4.     рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з урахуванням базової чи реверсної дотації без урахування субвенцій з державного бюджету);
 5.     співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках);
 6.     питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету ОТГ (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів);
 7.     питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків (частка капітальних видатків у сумарному обсязі видатків загального та спеціального фонду відповідного бюджету ОТГ).

Аналіз проведено у розрізі 872 ОТГ (тб. по тих, які у 2020 році мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом), які згруповано за критерієм чисельності населення, в окрему групу виділено міста обласного значення, у яких відбулася процедура об’єднання чи приєднання згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»:

 

Група 1 – ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів;

Група 2 – ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів;

Група 3 – ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів;

Група 4 – ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів;

Група 5 – ОТГ-міста обласного значення.

 

Отож лідером першої групи стала Тростянецька ОТГ Сумської області. Там доходи загального фонду на 1-го мешканця становлять 2612 грн. , питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету ОТГ 53,3%. А от аутсайдером першої групи стала Печеніжинська гродама з Франківщини. Там доходи загального фонду на 1-го мешканця становлять всього 558 грн., співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду сягнуло аж 60,1%. У другій групі 1 місця посіла Помічнянська ОТГ Кіровоградської області, а на останньому місці Ланчинська ОТГ теж з Франківщини. У третій групі лідирує знову ОТГ з Кіровоградщини – Петровська громада. А задніх пасе Воле-Бараницька громада із Львівщини. Четверту групу очолює Чижівська громада із Житомирщини, а останнє 308 місце у списку зайняла Білобожницька ОТГ із Тернопільщини. Ну і остання, п’ята група. Тут на першому місці Вінницька ОТГ, а замикає рейтинг Острозька ОТГ, що на Рівненщині.

Показник 1. Доходи загального фонду на 1-го мешканця розраховано як співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без урахування трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ. Тобто, у розрахунок включено лише доходи загального фонду, які мобілізуються до бюджету на відповідній території. Цей показник характеризує фінансовий потенціал ОТГ, спроможність забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, які генеруються на її території.

За підсумками січень-червень 2020 року до загального фонду бюджетів 872 ОТГ (без урахування трансфертів) надійшло 23,8 млрд гривень. Із розрахунку на одного мешканця середній по всіх ОТГ розмір доходів становить 2 292,2 грн, медіанний показник доходів на одного мешканця – 1 717,9 гривень.

Із 872 ОТГ по 239 громадах (27,4% від загальної кількості) показник доходів на одного мешканця перевищує середній показник по всіх ОТГ.

Середній показник доходів у розрахунку на 1-го мешканця становить:

 •         у Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 1 930,5 грн (max – 11 388,8 грн, min – 558,6 грн),
 •         у Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 1 979,2 грн (max – 7 531,5 грн, min – 434,2 грн),
 •         у Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 1 985,3 грн (max – 14 514,9 грн, min – 427,1 грн),
 •         у Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 1 953,7 грн (max – 18 465,5 грн, min – 399,9 грн),
 •         у Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 2 976,3 грн (max – 5 907,8 грн, min – 1 381,7 грн).

 

Показник 2. Видатки загального фонду на 1-го мешканця розраховано як співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ.

У січні-червні 2020 року із загального фонду бюджетів ОТГ було проведено видатків на суму 35,4 млрд гривень. Середній обсяг видатків по всіх 872 ОТГ із розрахунку на одного мешканця склав 3 408,7 грн, медіанний показник видатків на одного мешканця – 3 244,8 гривні.

Із 872 ОТГ по 337 громадах (38,6% від загальної кількості) показник видатків на одного мешканця перевищує середній показник по всіх ОТГ.

Середній показник видатків у розрахунку на одного мешканця становить:

 •         у Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 3 229,9 грн (max – 10 190,5 грн, min – 564,8 грн),
 •         у Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 3 306,6 грн (max – 6 942,2 грн, min – 900,6 грн),
 •         у Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 3 334,0 грн (max – 9 328,0 грн, min – 837,7 грн),
 •         у Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 3 387,9 грн (max – 13 399,3 грн, min – 471,4 грн),
 •         у Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 3 631,8 грн (max – 5 766,7 грн, min – 2 247,9 грн).

                                                              

Показник 3. Видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця визначено як співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів загального фонду, до кількості мешканців відповідної ОТГ. Тобто, показник вказує на те, якою є «вартість» одного працівника управлінського апарату ОТГ для кожного жителя громади (у річному вимірі).

Загалом по 872 ОТГ середній рівень видатків на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця становить 452,6 грн, медіанний показник – 503,4 гривні.

Середній показник видатків на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця становить:

 •         у Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 385,0 грн (max – 1 204,4 грн, min – 145,8 грн),
 •         у Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 467,6 грн (max – 1 285,9 грн, min – 179,1 грн),
 •         у Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 527,6 грн (max – 1 801,0 грн, min – 190,1 грн),
 •         у Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 682,9 грн (max – 2 305,6 грн, min – 152,7 грн),
 •         у Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 378,3 грн (max – 783,3 грн, min – 247,9 грн).

 

Показник 4. Рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/реверсної дотації у доходах загального фонду) розраховано як співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з урахуванням базової чи реверсної дотацій, але без урахування субвенцій з державного бюджету.

Дотаційність бюджетів розраховано наступним чином:

 •         для ОТГ, які отримують базову дотацію – як співвідношення базової дотації до суми доходів загального фонду з урахуванням базової дотації;
 •         для ОТГ, які перераховують реверсну дотацію – як співвідношення реверсної дотації до суми доходів загального фонду.

Найменш залежними від дотаційних ресурсів з державного бюджету є громади – міста обласного значення з Групи 5, в яких із 43 ОТГ найвищий рівень дотаційності становить лише 23,4%.

У Групі 1 найвищий рівень дотаційності становить 54,7%, крім цього ще у 2 ОТГ він перевищує 50%.

Серед ОТГ Групи 2 – по 9 громадах показник дотаційності перевищує 50% (6,7% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 64,0%.

У Групі 3 по 17 громадах показник дотаційності перевищує 50% (6,1% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 63,6%.

У Групі 4 у 6 громад показник дотаційності перевищує 50% (або 1,9% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 66,0%.

 

Показник 5. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами ОТГ визначено як співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду (без урахування трансфертів з державного бюджету).

В середньому, по всіх 872 ОТГ, середній рівень видатків на утримання апарату управління становить 19,7%.

Середній показник видатків на утримання апарату управління у розрізі Груп становить:

 •         у Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 19,9% (max – 60,1% грн, min – 9,9%),
 •         у Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 23,6% (max – 89,7% грн, min – 9,8%),
 •         у Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 26,6% (max – 89,1% грн, min – 6,6%),
 •         у Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 35,0% (max – 86,4% грн, min – 12,1%),
 •         у Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 12,7% (max – 36,0% грн, min – 7,2%).

Серед ОТГ Групи 1 налічується 68 ОТГ (61,8% від загальної кількості ОТГ в групі), у яких видатки на управління перевищують 20% від обсягу фінансових ресурсів.

Серед ОТГ Групи 2 у 108 громад показник видатків на управління перевищує 20% (80,6% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі у 7 ОТГ показник перевищує 50%.

У Групі 3 у 235 громадах видатки на управління перевищують 20% від обсягу фінансових ресурсів (84,8% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі у 31 ОТГ показник перевищує 50%.

У Групі 4 кількість ОТГ, у яких видатки на управління перевищують 20% обсягу фінансових ресурсів, становить 294 (95,5% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі у 73 ОТГ показник становить понад 50%.

У Групі 5 кількість ОТГ-міст обласного значення, у яких видатки на управління перевищують 20% обсягу власних доходів, становить 15 (34,9% від загальної кількості ОТГ в групі).

 

Показник 6. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду визначено як відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів. Тобто, при розрахунку використано дані щодо обсягів видатків спрямованих на заробітну плату з нарахуваннями (по всіх галузях), а також обсяг видатків загального фонду бюджету без урахування коштів, перерахованих до інших бюджетів у вигляді трансфертів, оскільки ці кошти не були спрямовані на проведення видатків на території відповідної ОТГ, а були використані на утримання установ чи фінансування заходів іншої громади (тієї, яка отримала такі кошти).

Протягом січня-червня 2020 року із загального фонду бюджетів 872 ОТГ було проведено видатків на фінансування заробітної плати з нарахуваннями на суму 26,0 млрд грн, що становить 73,4% від обсягу видатків загального фонду бюджетів ОТГ.

Середній показник питомої ваги заробітної плати у видатках загального фонду становить:

 •         у Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 79,6% (max – 92,4%, min – 52,8%),
 •         по Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 79,0% (max – 93,0%, min – 47,1%),
 •         по Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 79,1% (max – 97,0%, min – 39,4%),
 •         по Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 81,9% (max – 98,0%, min – 35,5%),
 •         по Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 61,6% (max – 86,8%, min – 48,2%).

 

Показник 7. Питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків визначено як співвідношення капітальних видатків до сумарного обсягу видатків загального та спеціального фонду відповідного бюджету відповідної ОТГ. Обсяги капітальних видатків відображають спроможність ОТГ забезпечувати соціально-економічний розвиток, можливості для реалізації проектів інфраструктурного розвитку, створення матеріальних активів або отримання відповідного соціального ефекту.

За січень-червень по всіх 872 ОТГ середній рівень капітальних видатків становить 9,6%.

Середній показник питомої ваги капітальних видатків у загальному обсязі видатків становить:

 •         по Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 7,0% (max – 46,0%, min – 0,3%),
 •         по Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 9,1% (max – 45,9%, min – 0,1%),
 •         по Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 9,2% (max – 57,9%, у 7 ОТГ взагалі не проведено капітальних видатків),
 •         по Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 8,4% (max – 62,7%, у 17 ОТГ взагалі не проведено капітальних видатків),
 •         по Групі 5 (ОТГ- МОЗ) – 11,8% (max – 23,0%, min – 0,2%).

Ваша думка про публікацію?

Супер
0
Цікаво
0
Love
0
Таке
0
Треш
0

Також Цікаво

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Більше у:Економіка